KVP REPREZENT

Miestna komunita dobrovoľníkov na sídlisku KVP v Košiciach

Nápad založiť komunitu, ako spojenie mladých a aktívnych ľudí, ktorým nie je jedno ako vyzerá verejný priestor okolo nich, vznikol v lete 2014. Trochu kreativity a vzniklo prvé logo, tričká a naivná predstava o sídliskovom lokálpatriotizme začala dostávať prvé črty.  V novembri toho istého roku sa konalo prvé stretnutie ľudí s rovnakou krvnom skupinou a začali sme sa formalizovať. V súlade s našimi predstavami o samospráve sme založili trasparentný účet. Vďaka miestnemu poslancovi Mariánovi Horenskému vznikol na miestnom zastupiteľstve poslanecký klub KVP Reprezent s cieľom presadzovať návrhy v oblasti samosprávy. V auguste 2015 sa KVP Reprezent stal súčasťou projektového portfólia Inštitútu pre otázky samosprávy, ktorý zastrešuje komunitné dobrovoľníctvo aj v iných mestských častiach mesta Košice.  Podstata našej iniciatívy spočíva najmä v dobrovoľníctve. Dobrovoľná participácia občanov na správe veci verejných je podľa nás optimálny spôsob ako dosiahnuť efektívnu a fungujúcu samosprávu v prospech nás všetkých.

Spája nás spoločná predstava o lepšom živote na sídlisku KVP a preto sa vo svojom voľnom čase snažíme vytvárať pre neho podmienky.

Podporujeme rozvoj športu na sídlisku. Podporujeme športové projekty pre mládež. Zúčastňujeme sa a reprezentujeme naše sídlisko na rôznych súťažiach. Organizujeme kultúrne podujatia. Od septembra 2016 je náš člen Marián Horenský predsedom Komisie kultúry, školstva a športu a za KVP Reprezent sú členmi komisie aj Martin Boršč, Martin Ištvan, Iveta Zelinková či Tomáš Gáll. Naše skúsenosti z organizovania svojich vlastných podujatí sa pokúsime už v roku 2017 na plno zužitkovať aj do podujatí organizovaných našou mestskou časťou a tiež priniesť na KVP nové originálne podujatia.

Našim hlavným cieľom je vzbudiť záujem mladej generácie o správu veci verejných na komunálnej úrovni. Analyzujeme, hodnotíme, informujeme, poukazujeme na nedostatky vo fungovaní miestnej samosprávy a predkladáme svoje riešenia.

Svojími aktivitami sa snažíme zlepšovať životné prostredie okolo nás. Podporujeme činnosti, ktorých výsledkom je viac zelene a čistoty na našom sídlisku.

Za tých pár rokov fungovania sa nám podarilo spoločne zmeniť naše sídlisko k lepšiemu. Čaká nás ešte dlhá cesta, kým sa podarí vytvoriť zo sídliska KVP životný priestor s optimálnymi podmienkami v jednotlivých oblastiach, no nepochybujem, 
že sa nám to spoločne podarí.

                                                                                     SPOLU TVORÍME KVP


                                                                                                                   Martin Ištvan
                                                                                                       zakladateľ KVP Reprezent                                                                                                             riaditeľ Dobrovoľníckeho centra Košíc

Náš tím

KVP Reprezent tvoria mladí ľudia z rôznych oblastí spoločenstkého života, ktorý spája spoločná predstava o lepšom živote na sídlisku KVP.

Martin Ištvan

Právnik, 32 rokov


Marián Horenský

Politológ, 32 rokov
Koordinátor miestneho Dobrovoľníckeho centra 

Martin Boršč

Projektový manažér, 32 rokov


Števo Repčin

IT specialist, 26 rokov


Tomáš Gáll

Manažér, 33 rokovDaniela Drozdová

Právnička, 26 rokov


Branislav Granec

Advokát, 34 rokov


Marián Švekuš

Manažér, 31 rokov


NAPÍSALI O NÁS

Košice:dnes

"KVP Reprezent je občianska iniciatíva, ktorej cieľom je zlepšovať život na sídlisku. Sme mladý tím aktívnych ľudí, ktorým nie je jedno, ako vyzerá verejný priestor okolo nás," začal svoje rozprávanie 30-ročný zakladateľ tejto občianskej platformy, právnik Martin Ištvan. Celý článok na tomto odkaze.


Dobrovoľnícke centrum Košického kraja

"Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v súčasnosti v najväčšej možnej miere podporuje iniciatívy na vznik samostatných miestnych dobrovoľníckych centier. Znamenalo by to, že sa v Košickom kraji bude efektívnym spôsobom na miestnej úrovni rozvíjať komunitné dobrovoľníctvo."  Ako príklad fungujúceho mietsneho centra uvádzajú náše KVP Reprezent. Viac info na stránke Dobrovoľníckeho centra Košického kraja.


Arcidiecézna charita

Varili sme guľáš. Poďakovanie patrí poslancovi NR SR Františkovi Petrovi, ktorý daroval drevo a diviaka z PZ Slanská dolina ako aj všetkým organizátorom z občianskeho združenia KVP Reprezent. Viac info na stránkach Arcidiecéznej charity Košice 


Korzár

"Sme platforma mladých ľudí, občanov a poslancov, ktorí sa budú snažiť robiť rôzne kultúrne, charitatívne a spoločenské akcie. Neriešime kto je za akú stranu, spája nás iba spoločný motív," hovorí Marián Horenský. Čítaj viac na stránkach Korzára.